Rok dobrych myśli

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa nie mogliśmy spotkać się z naszymi rodzinami w czasie Świąt Wielkanocnych. Naszym najbliższym przesłaliśmy życzenia na wykonanych własnoręcznie kartkach świątecznych. Przygotowywaliśmy je z dużym zaangażowaniem chcąc by sprawiły one prawdziwą radość naszym rodzinom.
Życzenia przesłaliśmy też współpracującym z naszym zakładem instytucjom, urzędom oraz emerytowanym pracownikom zakładu.
W przygotowaniach pomagały nam panie: psycholog, terapeuta i pedagog.

STOP PANDEMII

Program STOP PANDEMII opracowany przez zespół diagnostyczno – korekcyjny ma na celu
zwiększenie świadomości zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa, a także
kształtowanie właściwych postaw higienicznych, zdrowotnych i społecznych wychowanków.

W każdym z tych obszarów mamy określone zadania do realizacji. Przyłączamy się m.in.
do szerokiego grona osób szyjących maseczki ochronne, które w obecnych czasach są
niezbędne. Obdarowujemy nimi naszych sąsiadów czyli mieszkańców dzielnicy Tarnów
Klikowa. Wysyłamy też maseczki naszym rodzinom, by byli bezpieczni i chronili swoje
zdrowie. Nie zapominamy też o podopiecznych i pracownikach domów pomocy społecznej.
Oprócz maseczek szyjemy też torby na zakupy, które można prać i prasować
niezliczoną ilość razy. Nie dość, że są one praktyczne i ekologiczne, to jeszcze
bardzo ładnie wyglądają. Aż chce się iść na zakupy…

W czasie trwającej pandemii Covid-19

W czasie trwającej pandemii Covid-19, Zakład Poprawczy w Tarnowie włączył się akcję pomocy instytucjom służby zdrowia, domom pomocy społecznej, hospicjom, szpitalom itp.
W ramach zajęć warsztatowych wychowankowie pod opieką kadry pedagogicznej warsztatów szkolnych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności w obsłudze plotera laserowego wykonali prawie 400 przyłbic ochronnych, które zostały przekazane w/w instytucjom.
Uczniowie warsztatów szkolnych wykonali cały proces produkcji przyłbic: począwszy od trasowania materiału, wycinaniu przy użyciu plotera laserowego, składanie i pakowanie.
Wychowankowie Zakładu Poprawczego po raz kolejny wykazują się dużym zaangażowaniem w pomoc i prace na rzecz środowiska lokalnego uczestnicząc aktywnie w procesie resocjalizacji i zyskując pozytywny odbiór w w/w instytucjach. Zakład Poprawczy w dalszym ciągu na miarę możliwość będzie włączał się w akcję trwającej pandemii Covid-19.

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie przeciwpożarowe miało charakter poglądowy i uczyło wychowanków jak należy zachować się w sytuacji pożaru w pomieszczeniu. Wychowankowie w takich szkoleniach wykazują bardzo duże zaangażowanie. Szkolenia tego typu mają na celu nauczyć wychowanków współdziałania, panowania nad emocjami , dawać wiedzę praktyczną jak przetrwać w trudnych warunkach oraz jak ocalić ludzkie życie.

Nauczyciel bibliotekarz, Magdalena Szułakiewicz, 2017