Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA  /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do  zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

  •  Aparat cyfrowy SONY Cyber shot DSC – W80, rok produkcji 2008, 1 szt. Przestarzały technologicznie, uszkodzony obiektyw, brak części zamiennych.
  • Zestaw komputerowy AIO – HP Pawilon All – in – One 200 PC, rok produkcji 2011, 1 szt. Zawiesza się, ekspertyza (przepięcia).
  • Ekspres ciśnieniowy SAECO VIA TORRETTA 230 ,  rok produkcji, 1 szt. Zużyte elementy młynka, zakamienienie, brak możliwości zaparzania.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakład Poprawczy w Tarnowie ul. Klikowska 101 33-100 Tarnów lub elektronicznie na adres mailowy:
zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl do dnia 12.06.2018 r.

Szczegółowych informacji udzielają: 
specjalista ds. gospodarczych Natalia Katra tel.: +48 14 630 06 12 wew. 105
starszy księgowy Joanna Dziurzycka tel.: +48 14 630 00 612 wew. 122

 Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

Wykaz zbędnych składników

Wniosek