Nabór na wolne stanowisko pracy – strażnik, pracownik ochrony zakładu

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 09. 05 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie – mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, decyzyjność, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych , negocjacji , znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich. USTAWY z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy . Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2008 nr. 82, poz. 493 z póź. zmianami / .
CV, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie ul. Klikowska 101 w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub drogą e-mail na adres:
sekretariat@ tarnow.zp.gov.pl
Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 31 maja 2019 roku – z możliwością przedłużenia lub skrócenia powyższego okresu

Do dokumentów proszę załączyć obowiązkowo poniższe klauzule RODO

Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-zgodnej-z-RODO
klauzula informacyjna dla rekrutujących kontrachentów-strażnik
3.Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (1)

Tarnów 07.05.2019