NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: STRAŻNIK

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 01.06 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji , znajomość przepisów; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich, Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2019 r, poz. 418 / .
CV. list motywacyjny, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać wysyłać mailowo na adres : sekretariat@tarnow.zp.gov.pl . Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 15 sierpnia 2020 roku – z możliwością przedłużenia powyższego okresu
CV winno zawierać klauzulę :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.