Archiwum kategorii: Bez kategorii

Nabór na wolne stanowisko pracy – strażnik, pracownik ochrony zakładu

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 09. 05 2019 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie – mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, decyzyjność, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych , negocjacji , znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich. USTAWY z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy . Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2008 nr. 82, poz. 493 z póź. zmianami / .
CV, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie ul. Klikowska 101 w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub drogą e-mail na adres:
sekretariat@ tarnow.zp.gov.pl
Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 31 maja 2019 roku – z możliwością przedłużenia lub skrócenia powyższego okresu

Do dokumentów proszę załączyć obowiązkowo poniższe klauzule RODO

Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-zgodnej-z-RODO
klauzula informacyjna dla rekrutujących kontrachentów-strażnik
3.Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (1)

Tarnów 07.05.2019

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

Początek grudnia w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie upływa pod znakiem przeciwdziałania zakażeniom wirusem HIV oraz epidemii AIDS.
Podczas poprzedzających obchody Światowego Dnia Walki z AIDS zajęć grupowych wychowankowie nabywają rzetelną wiedzę na temat możliwych dróg zakażenia wirusem, obalane są mity krążące wokół tego tematu. Duży nacisk jest kładziony na naukę tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z wirusem HIV czy chorych na AIDS.
Światowy Dzień Walki z AIDS, przypadający 1 grudnia, to świetna okazja, aby o tym złożonym problemie mówić głośno, uświadamiając wszystkim skalę zagrożenia.
Dzięki specjalnie na ten cel przygotowanym plakatom, a także dystrybucji ulotek na terenie Zakładu akcja kierowana jest również do pracowników i ich rodzin.

Wielkanoc

 

W dniu 28.03 odbyło się okolicznościowe spotkanie pracowników i wychowanków podczas śniadania Wielkanocnego.  Świąteczną atmosferę, czas zadumy, przemyśleń zapewniły uczestnikom  montaż słowno-muzyczny „Wielkanoc w polskiej poezji”, jak również przygotowany na tą okazję wystrój.

Pisemo grudzień 2014

W numerze Pisemko  redagowanego przez wychowanków ZP Tarnów znajdą Państwo:

  1. Święta, Święta… Boże Narodzenie – str. 2
  2. Tradycje – str. 6
  3. Ciekawe miejsca… – str. 12
  4. Sposoby na pracę i rozrywkę – str. 14
  5. Przepisy świąteczne – str. 16
  6. Nasze hobby Młodzi modelarze – str. 18
  7. Co ciekawego w kinie – str. 20

grudzien_2014