Archiwum kategorii: Galerie filmów i zdjęć

Program pracy z rodziną wychowanka „Wsparcie procesu życia bez nałogów”

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 w zakładzie prowadzony był program pracy z rodziną wychowanka „Wsparcie procesu życia bez nałogów”. Zadaniem zakładu jest wzmocnienie uczuciowych więzi miedzy wychowankiem a jego najbliższymi oraz budzenie zainteresowania najbliższych światem przeżyć naszych wychowanków, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w zakładzie. W naszym Zakładzie obserwujemy brak zaangażowania najbliższych w wykazywanie zainteresowania problemami swoich dzieci
a naszych podopiecznych. Trudności we współpracy zakładu i środowiska wychowanków, zdaniem opiekunów, wynikają z braku czasu, braku środków finansowych,
są spowodowane odległością, brakiem połączenia kolejowego lub autobusowego. Dodatkowo rodzice nie wierzą, że rozmowa coś zmieni. Przeżywają obawy przed usłyszeniem „złych wiadomości”, przez to także przed obniżeniem swojej wartości jako rodzica. Wielu z nich ucieka przed podejmowaniem roli rodzica, niektórzy nie odczuwają potrzeby rzeczywistego zaangażowania w sprawy dziecka.
Często zadajemy sobie pytanie jak zachęcić rodziców do współpracy i jak nieść pomoc rodzinie ?
W odpowiedzi na to pytanie powstał program adresowany do rodziców i opiekunów naszych wychowanków „Wsparcie procesu życia bez nałogów”. Praca w ramach programu opierał się na kontaktach korespondencyjnych i telefonicznych dyżurach konsultacyjnych na których rodzic czy opiekun mógł omówić ważne wydarzenia, trudności, sposoby pomocy, konkretne wspólne działania. Przekazano rodzicom sześć pakietów informacyjno- edukacyjnych dotyczących np. takich problemów:
• Spójrz swojemu dziecku w oczy – czyli –jak rozpoznać, czy Twoje dziecko bierze?
• Rodzaje narkotyków – czyli co najczęściej bierze dzisiejsza młodzież.
• Moje dziecko bierze – jak mu pomóc?
• Dlaczego dzieci sięgają po papierosy?
• Jak rzucić palenie ?
• Czy alkoholizm się leczy ?
Program zaowocował wzrostem częstotliwości kontaktów telefonicznych rodziców z wychowankami i pracownikami pedagogicznymi. Rodzice stali się bardziej otwarci na kontakty z kadrą. Niektórzy rodzice otrzymali konkretną pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów. Autorzy programu mają nadzieję, że podnoszenie świadomości edukacyjnej i informacyjnej rodziców i opiekunów z zakresu zachowań ryzykownych przełoży się zmianę postrzegania tego problemu w systemie rodzinnym.

Autorzy i realizatorzy programu: Renata Franczak – Zielińska, Mateusz Suryło.

Lekcja muzealna w Muzeum Wincentego Witosa

W lutym br. wychowankowie ZP Tarnów wraz z opiekunkami (psycholog, nauczyciel bibliotekarz) w ramach współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Witosa w Wierzchosławicach. Podczas zajęć wychowankowie poznali sylwetkę premiera Wincentego Witosa i jego działalność polityczną. Przy okazji zwiedzania zabytkowej chaty zobaczyli sprzęty gospodarstwa domowego i zwyczaje ludowe z początku XX w. Kulminacyjnym punktem zwiedzania była możliwość samodzielnego wykonania szkatułki z regionalnymi motywami.

Wakacyjny wypoczynek w Rytrze

Obóz letni dla wychowanków ZP Tarnów odbył się dniach 25 – 29 czerwca 2018r w miejscowości Rytro w Beskidzie Sądeckim. Podczas wyjazdu zajęcia prowadzone były w formie warsztatów i psychogier. Uczestnicy zajmowali się relacjami w grupie i eksperymentem społecznym. Poza murami placówki uczyli się , jak zachować spokój w trudnych sytuacjach i jak unikać skłonnościom do nadmiernego ulegania innym.

Szczególny nacisk położono na realizację poniższych celów:
• poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
• kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym
i indywidualnym;
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka;
• rozwój umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych;
• rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej;
• wymienianie się pozytywnymi uczuciami z innymi;

Odbyły się również:
• zajęcia rekreacyjno – sportowe, ruchowe na świeżym powietrzu:
gry i zabawy, piesze wędrówki, grill, zajęcia zorganizowane w parku linowym, kręgle, Góra Parkowa;
• wycieczki : poznanie rejonu i zwiedzanie zabytków: zamek w Rytrze, Nowy Sącz, Krynica, Panorama na Woli Kroguleckiej;

Nie bez znaczenia dla naszego dobrego samopoczucia i atmosfery była osoba gospodyni ośrodka wczasowego, która w formie gawędziarskiej przybliżyła historię Rytra i góralszczyzny. Wycieczki do historycznych miejsc Beskidu Sądeckiego pokazały nam piękno tego regionu. Wspólne biesiadowanie przy grillu i ognisku pozwoliło wzmocnić pozytywne więzi łączące wychowanków i opiekunów. Co dobre szybko się kończy, po kilku dniowym odpoczynku zrelaksowani i pełni pozytywnych emocji szczęśliwie powróciliśmy do Tarnowa.