Archiwum kategorii: Filmy

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie przeciwpożarowe miało charakter poglądowy i uczyło wychowanków jak należy zachować się w sytuacji pożaru w pomieszczeniu. Wychowankowie w takich szkoleniach wykazują bardzo duże zaangażowanie. Szkolenia tego typu mają na celu nauczyć wychowanków współdziałania, panowania nad emocjami , dawać wiedzę praktyczną jak przetrwać w trudnych warunkach oraz jak ocalić ludzkie życie.

OBÓZ WĘDKARSKI

Zajęcia realizowane były nad zalewem w Radgoszczy. Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków nowych zainteresowań oraz obcowanie z przyrodą. Podczas zajęć trwających po dwa dni wychowankowie oprócz połowu ryb uczyli się także samodzielnego rozbijania obozu, przygotowywania posiłków, doskonalili umiejętność pływania. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem i są doskonałym środkiem motywacyjnym.

ROLA OJCA W RODZINIE

Zajęcia te skierowane są głównie do wychowanków absolwentów którzy w niedługiej przyszłości opuszczają Zakład. Podczas tych zajęć wychowankowie uczą się samodzielności , są przygotowywani do roli przyszłych ojców w rodzinie. Po przez tego typu zajęcia wychowankowie mają możliwość poznać sytuacje oraz problemy z jakimi mogą się zetknąć w przyszłym życiu po założeniu rodziny .

OBÓZ NARCIARSKI

Obóz narciarski jest formą nagrody i wyróżnienia za dokonania wychowanków. Daje Im możliwość nauki jazdy na nartach oraz rozwijania nowych zainteresowań w okresie zimowym. Podczas obozu wychowankowie oprócz jazdy na nartach poznali także zasady bezpiecznego zachowania na stoku narciarskim. Uczyli się także udzielania pierwszej pomocy w warunkach zimowych oraz mieli możliwość uczyć się i obserwować pracę Ratowników górskich .