Archiwum kategorii: Internat

Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – „Bądź bezpieczny na drodze”

Regulamin
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Tarnowie
w roku szkolnym 2019/2020

„Bądź bezpieczny na drodze”

1. Organizator konkursu:
Mgr inż. Adam Zawada – wychowawca
2. Cele konkursu:
• głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród dzieci świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.
• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V –VIII Szkoły Podstawowej nr 26 w Tarnowie.
4. Zgłoszenia:
Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora Konkursu do dnia 4 października 2019r.
5. Przebieg konkursu:
Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” składał się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 25 pytań, ze znajomości przepisów ruchu drogowego.
Z tego etapu wyłonionych zostanie 3 uczniów, którzy uzyskają najwięcej punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów wśród większej liczby uczniów, przewiduje się dogrywkę –rozwiązanie kolejnego testu.
6. Terminy konkursu.
Konkurs odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. o godz. 16:00.
7. Zakres i literatura do konkursu.
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej
Literaturę stanowią:
Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD – wszystkie materiały do wypożyczenia, skorzystania na miejscu w godzinach pracy Biblioteki.

8. Nagrody i wyróżnienia.
Nagrodami w konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe sponsorowane przez Zakład Poprawczy w Tarnowie oraz Bikebrothers sklep i serwis rowerowy.

9. Informacje końcowe.
• Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej zakładu: http://tarnow.zp.gov.pl/
Poniżej do pobrania test konkursowy – kolorem niebieskim oznaczono prawidłowe odpowiedzi.
Test BRD 2019
test_na dogrywkę

Wakacyjny wypoczynek w Rytrze

Obóz letni dla wychowanków ZP Tarnów odbył się dniach 25 – 29 czerwca 2018r w miejscowości Rytro w Beskidzie Sądeckim. Podczas wyjazdu zajęcia prowadzone były w formie warsztatów i psychogier. Uczestnicy zajmowali się relacjami w grupie i eksperymentem społecznym. Poza murami placówki uczyli się , jak zachować spokój w trudnych sytuacjach i jak unikać skłonnościom do nadmiernego ulegania innym.

Szczególny nacisk położono na realizację poniższych celów:
• poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
• kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym
i indywidualnym;
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka;
• rozwój umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych;
• rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej;
• wymienianie się pozytywnymi uczuciami z innymi;

Odbyły się również:
• zajęcia rekreacyjno – sportowe, ruchowe na świeżym powietrzu:
gry i zabawy, piesze wędrówki, grill, zajęcia zorganizowane w parku linowym, kręgle, Góra Parkowa;
• wycieczki : poznanie rejonu i zwiedzanie zabytków: zamek w Rytrze, Nowy Sącz, Krynica, Panorama na Woli Kroguleckiej;

Nie bez znaczenia dla naszego dobrego samopoczucia i atmosfery była osoba gospodyni ośrodka wczasowego, która w formie gawędziarskiej przybliżyła historię Rytra i góralszczyzny. Wycieczki do historycznych miejsc Beskidu Sądeckiego pokazały nam piękno tego regionu. Wspólne biesiadowanie przy grillu i ognisku pozwoliło wzmocnić pozytywne więzi łączące wychowanków i opiekunów. Co dobre szybko się kończy, po kilku dniowym odpoczynku zrelaksowani i pełni pozytywnych emocji szczęśliwie powróciliśmy do Tarnowa.

Wyjazd survivalowy

Survival– atrakcyjny wyjazd pod opieką wychowawcy. W trakcie kilkudniowego wyjazdu zaskakujące sytuacje pozwoliły wychowankom sprawdzić się w ekstremalnych, leśnych warunkach, uczyły radzenia sobie w każdej sytuacji, współpracy w grupie, samodzielności. Wycieczka zawierała elementy Bushcraft (leśni ludzie). Wychowankowie zapoznali się m.in.   sprzęt i jego wykorzystywanie podczas wypraw, obserwowali przyrodę – tropienie zwierząt, rośliny jadalnych. Zgłębimy te wszystkie tajniki i znacznie więcej…