Archiwum kategorii: Zbędne rzeczowe składniki majątku ZP Tarnów

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy w  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w  sprawie  szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa /Dz.U. z 2019 poz. 2004/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych:

Informacja -ogłoszenie

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w            § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@tarnow.zp.gov.pl  do dnia  24.07.2020r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122

adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

 

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

ZP.Tarnów-zbędne składniki
ZPTarnów – wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@tarnow.zp.gov.pl do dnia 12.06.2019 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

1. Drukarka HP 6700 2015 szt. 1 niesprawna, uszkodzona głowica drukująca -ekspertyza-nieopłacalna naprawa.
2. OTV PANASONIC TH-42PV8P 2009 szt. 1, przestarzały technologicznie- nie posiada modułu DVBT, wypalone piksele- ekspertyza

ZPTarnów – wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@tarnow.zp.gov.pl do dnia 18.12.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA  /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do  zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

  •  Aparat cyfrowy SONY Cyber shot DSC – W80, rok produkcji 2008, 1 szt. Przestarzały technologicznie, uszkodzony obiektyw, brak części zamiennych.
  • Zestaw komputerowy AIO – HP Pawilon All – in – One 200 PC, rok produkcji 2011, 1 szt. Zawiesza się, ekspertyza (przepięcia).
  • Ekspres ciśnieniowy SAECO VIA TORRETTA 230 ,  rok produkcji, 1 szt. Zużyte elementy młynka, zakamienienie, brak możliwości zaparzania.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakład Poprawczy w Tarnowie ul. Klikowska 101 33-100 Tarnów lub elektronicznie na adres mailowy:
zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl do dnia 12.06.2018 r.

Szczegółowych informacji udzielają: 
specjalista ds. gospodarczych Natalia Katra tel.: +48 14 630 06 12 wew. 105
starszy księgowy Joanna Dziurzycka tel.: +48 14 630 00 612 wew. 122

 Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

Wykaz zbędnych składników

Wniosek