OBÓZ WĘDKARSKI

Zajęcia realizowane były nad zalewem w Radgoszczy. Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków nowych zainteresowań oraz obcowanie z przyrodą. Podczas zajęć trwających po dwa dni wychowankowie oprócz połowu ryb uczyli się także samodzielnego rozbijania obozu, przygotowywania posiłków, doskonalili umiejętność pływania. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem i są doskonałym środkiem motywacyjnym.

ROLA OJCA W RODZINIE

Zajęcia te skierowane są głównie do wychowanków absolwentów którzy w niedługiej przyszłości opuszczają Zakład. Podczas tych zajęć wychowankowie uczą się samodzielności , są przygotowywani do roli przyszłych ojców w rodzinie. Po przez tego typu zajęcia wychowankowie mają możliwość poznać sytuacje oraz problemy z jakimi mogą się zetknąć w przyszłym życiu po założeniu rodziny .

OBÓZ NARCIARSKI

Obóz narciarski jest formą nagrody i wyróżnienia za dokonania wychowanków. Daje Im możliwość nauki jazdy na nartach oraz rozwijania nowych zainteresowań w okresie zimowym. Podczas obozu wychowankowie oprócz jazdy na nartach poznali także zasady bezpiecznego zachowania na stoku narciarskim. Uczyli się także udzielania pierwszej pomocy w warunkach zimowych oraz mieli możliwość uczyć się i obserwować pracę Ratowników górskich .

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA PRACY NA STANOWISKU: STRAŻNIK

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje ,iż od dnia 03 marzec 2020 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
Strażnik- pracownik ochrony zakładu
 
Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:
Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność, opanowanie, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji , znajomość przepisów; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich, Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2019 r, poz. 418 / .
CV. list motywacyjny, oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać wysyłać mailowo na adres : sekretariat@tarnow.zp.gov.pl . Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych.
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 16 marca 2020 roku – z możliwością przedłużenia powyższego okresu
CV winno zawierać klauzulę :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.