10 grudnia Dzień Praw Człowieka

Przypadający 10 grudnia Dzień Praw Człowieka to w Zakładzie Poprawczym okazja do tego, aby przypomnieć wszystkim podstawowe i niezbywalne ludzkie prawa. Święto to upamiętnia bowiem podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku. Prowadzone z wychowankami zajęcia grupowe, rozmowy, jak również wykonane przez nich postery, miały na celu uświadomienie znaczenia praw człowieka, ich treści i sposobów ich obrony. Nadrzędnym kierunkiem wszystkich tych działań była ochrona godności ludzkiej.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

1. Drukarka HP 6700 2015 szt. 1 niesprawna, uszkodzona głowica drukująca -ekspertyza-nieopłacalna naprawa.
2. OTV PANASONIC TH-42PV8P 2009 szt. 1, przestarzały technologicznie- nie posiada modułu DVBT, wypalone piksele- ekspertyza

ZPTarnów – wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@tarnow.zp.gov.pl do dnia 18.12.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.