10 grudnia Dzień Praw Człowieka

Przypadający 10 grudnia Dzień Praw Człowieka to w Zakładzie Poprawczym okazja do tego, aby przypomnieć wszystkim podstawowe i niezbywalne ludzkie prawa. Święto to upamiętnia bowiem podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku. Prowadzone z wychowankami zajęcia grupowe, rozmowy, jak również wykonane przez nich postery, miały na celu uświadomienie znaczenia praw człowieka, ich treści i sposobów ich obrony. Nadrzędnym kierunkiem wszystkich tych działań była ochrona godności ludzkiej.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

1. Drukarka HP 6700 2015 szt. 1 niesprawna, uszkodzona głowica drukująca -ekspertyza-nieopłacalna naprawa.
2. OTV PANASONIC TH-42PV8P 2009 szt. 1, przestarzały technologicznie- nie posiada modułu DVBT, wypalone piksele- ekspertyza

ZPTarnów – wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku

Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust.4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakładu Poprawczego w Tarnowie lub elektronicznie na adres mailowy:
sekretariat@tarnow.zp.gov.pl do dnia 18.12.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122
adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

Początek grudnia w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie upływa pod znakiem przeciwdziałania zakażeniom wirusem HIV oraz epidemii AIDS.
Podczas poprzedzających obchody Światowego Dnia Walki z AIDS zajęć grupowych wychowankowie nabywają rzetelną wiedzę na temat możliwych dróg zakażenia wirusem, obalane są mity krążące wokół tego tematu. Duży nacisk jest kładziony na naukę tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z wirusem HIV czy chorych na AIDS.
Światowy Dzień Walki z AIDS, przypadający 1 grudnia, to świetna okazja, aby o tym złożonym problemie mówić głośno, uświadamiając wszystkim skalę zagrożenia.
Dzięki specjalnie na ten cel przygotowanym plakatom, a także dystrybucji ulotek na terenie Zakładu akcja kierowana jest również do pracowników i ich rodzin.

Wakacyjny wypoczynek w Rytrze

Obóz letni dla wychowanków ZP Tarnów odbył się dniach 25 – 29 czerwca 2018r w miejscowości Rytro w Beskidzie Sądeckim. Podczas wyjazdu zajęcia prowadzone były w formie warsztatów i psychogier. Uczestnicy zajmowali się relacjami w grupie i eksperymentem społecznym. Poza murami placówki uczyli się , jak zachować spokój w trudnych sytuacjach i jak unikać skłonnościom do nadmiernego ulegania innym.

Szczególny nacisk położono na realizację poniższych celów:
• poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
• kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym
i indywidualnym;
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka;
• rozwój umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych;
• rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej;
• wymienianie się pozytywnymi uczuciami z innymi;

Odbyły się również:
• zajęcia rekreacyjno – sportowe, ruchowe na świeżym powietrzu:
gry i zabawy, piesze wędrówki, grill, zajęcia zorganizowane w parku linowym, kręgle, Góra Parkowa;
• wycieczki : poznanie rejonu i zwiedzanie zabytków: zamek w Rytrze, Nowy Sącz, Krynica, Panorama na Woli Kroguleckiej;

Nie bez znaczenia dla naszego dobrego samopoczucia i atmosfery była osoba gospodyni ośrodka wczasowego, która w formie gawędziarskiej przybliżyła historię Rytra i góralszczyzny. Wycieczki do historycznych miejsc Beskidu Sądeckiego pokazały nam piękno tego regionu. Wspólne biesiadowanie przy grillu i ognisku pozwoliło wzmocnić pozytywne więzi łączące wychowanków i opiekunów. Co dobre szybko się kończy, po kilku dniowym odpoczynku zrelaksowani i pełni pozytywnych emocji szczęśliwie powróciliśmy do Tarnowa.