Pisemko maj 2012

W numerze Pisemko 1(45)2012 redagowanego przez wychowanków ZP Tarnów znajdą Państwo:

 1. Przegląd wydarzeń – str. 2
 2. 1 maj Święto Pracy – str. 3
 3. Wycieczka sklep zoologiczny – str. 5
 4. 26 maja Dzień Matki – str. 7
 5. Wiersz dla Mamy – str. 10
 6. Sprzątanie Wątoku – str.12
 7. Koło kulinarne poleca Murzynek – str. 15
 8. Bractwa Rycerskie – str. 17
 9. Nowości w naszej Bibliotece – str. 20

Pisemko-maj-2012

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Wśród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

KONSORCJUM

Eko-Bud Sp. z .o.o.

Ul. Torowa 1

33-100 Tarnów

WMPS Wylewki maszynowe s.c.

P.Kułaga, S. Zając

 1. Westerplatte 14A/30

33-100 Tarnów

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie ze SIWZ i dlatego została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 1. Streszczenie wszystkich złożonych ofert:
nr oferty nazwa (firma) i adres wykonawcy cena zł brutto liczba punktów
1.  

Ekokaloria PKB Sp. z o.o.

Ul. Hauke Bosaka 9

25-214 Kielce

 

3 901 114,69 zł 84,08
2. Instalbud-Rzeszów Sp. z .o. o.

Ul. Boya Żeleńskiego 6A

35-105 Rzeszów

4 234 017,36 zł 77,47
3. ZURB Jan Palej

ul. Łany 15

32-700 Bochnia

oraz

Zakład Systemów Komputerowych

ZSK Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

4 929 560,05 zł 66,54
4. SPA Voyage Sp. z o.o.

Mójcza 25

26-021 Daleszyce

woj. Świętokrzyskie

3 423 125,09 zł 95,82
5.  

KONSORCJUM

Eko-Bud Sp. z .o.o.

Ul. Torowa 1

33-100 Tarnów

WMPS Wylewki maszynowe s.c. P.Kułaga, S. Zając

ul. Westerplatte 14A/30

33-100 Tarnów      

                     

3 280 165,40 zł 100,00
6. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

Ul. Lewakowskiego 25

38-400 Krosno

3 318 198,77 zł 98,85
7. FBHP ZGODA Sp. j.

J. Tabor, E. Łoś

ul. Kochanowskiego 30

33-100 Tarnów

3 890 074,64 zł 84,32
8. KONSORCJUM AMT Holding Sp. z o.o.

Ul. Reduta 5

31-421 Kraków

MAXTO Sp. z .o. o. S.K.A.

ul. Reduta 5

31-421 Kraków

3 965 257,83 zł 82,72
9. PB IMBUD

Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp. j.

Ul. Okrężna 4

33-100 Tarnów

 

3 668 629,60 zł 89,41
10. KONSORCJUM

PW ELTAR Sp. z o.o.

Ul. Starodąbrowska 20

33-100 Tarnów

WIERTAR Sp. z o.o.

ul. Żabieńska 10

33-200 Dąbrowa Tarnowska

4 025 438,61 zł 81,49
11. UBT ANKO

S. Onak, B. Stanaszek

Sp.j. Ul. Tuchowska 25A

33-100 Tarnów

3 534 791,80 zł 92,80
12. KONSORCJUM

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

ul. Ujejskiego 22

33-100 Tarnów

FHU FEWATERM

F. Czuba, W. Czuba Sp. j.

Chojnik 88

33-180 Gromnik

3 638 152,31 zł 90,16
13. MATEO PBUH

Józef Firmuga

ul. Lwowska 134A

33-100 Tarnów

3 927 784,73 zł 83,51
14. SAMSON Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 9

33-132 Niedomice

3 986 681,83 zł 82,28

III. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

V. Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje zawarcie umowy dnia 04 czerwca 2012r.

Tarnów, dnia 21.05.2012

Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi udzielone zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, będące autorem projektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czytaj dalej Zapytania do przetargu nr rozbudowa/ZPTarnów/2012