Wideo

ZAWODY SPORTOWE

W ramach godzin wychowania fizycznego w szkole organizowane są zawody sprawnościowe. Mają one na celu zachęcić wychowanków do większej aktywności fizycznej oraz przybliżyć różne formy spędzania wolnego czasu. Zawody tego typu cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem uczniów. Przyświeca im koleżeńska rywalizacja oparta na zasadach ,,fair play”.

ROLA OJCA W RODZINIE

Zajęcia te skierowane są głównie do wychowanków absolwentów którzy w niedługiej przyszłości opuszczają Zakład. Podczas tych zajęć wychowankowie uczą się samodzielności , są przygotowywani do roli przyszłych ojców w rodzinie. Po przez tego typu zajęcia wychowankowie mają możliwość poznać sytuacje oraz problemy z jakimi mogą się zetknąć w przyszłym życiu po założeniu rodziny .