Zakład Poprawczy w Tarnowie

Zakład Poprawczy w Tarnowie

33-100 Tarnów
ul. Klikowska 101

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnowie,
33-100 Tarnów
ul. Klikowska 101

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 26 w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Klikowska 101