OBÓZ WĘDKARSKI

Zajęcia realizowane były nad zalewem w Radgoszczy. Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków nowych zainteresowań oraz obcowanie z przyrodą. Podczas zajęć trwających po dwa dni wychowankowie oprócz połowu ryb uczyli się także samodzielnego rozbijania obozu, przygotowywania posiłków, doskonalili umiejętność pływania. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem i są doskonałym środkiem motywacyjnym.