ROLA OJCA W RODZINIE

Zajęcia te skierowane są głównie do wychowanków absolwentów którzy w niedługiej przyszłości opuszczają Zakład. Podczas tych zajęć wychowankowie uczą się samodzielności , są przygotowywani do roli przyszłych ojców w rodzinie. Po przez tego typu zajęcia wychowankowie mają możliwość poznać sytuacje oraz problemy z jakimi mogą się zetknąć w przyszłym życiu po założeniu rodziny .