SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie przeciwpożarowe miało charakter poglądowy i uczyło wychowanków jak należy zachować się w sytuacji pożaru w pomieszczeniu. Wychowankowie w takich szkoleniach wykazują bardzo duże zaangażowanie. Szkolenia tego typu mają na celu nauczyć wychowanków współdziałania, panowania nad emocjami , dawać wiedzę praktyczną jak przetrwać w trudnych warunkach oraz jak ocalić ludzkie życie.