Koło Naukowe ” Pedagogos” przy MWSE w Tarnowie

Po nawiązaniu współpracy z zrzeszającymi studentów kierunku Pedagogika, Naukowym Kołem Pedagogicznym „Paidagogos” przy MWSE w Tarnowie, przeprowadzone zostały
warsztaty “Moje pasje w mojej pracy” , „Konflikty, uzależnienia – jak sobie z nimi radzić, jakie są ich konsekwencje”. Zajęcia z ramienia ZP Tarnów prowadzone były wraz z psycholog – terapeutę uzależnień i wychowawcę internatu.