Konkursy profilaktyczne

Konkursy profilaktyczne
“co wiemy o alkoholizmie?”, “co wiemy o nikotynizmie?”, “moje przyszłe życie?”
Zajęcia zorganizowane przez psycholog – terapeutę Renatę Franczak – Zielińską i wychowawcę Mateusza Suruło.

Celem konkursów było pogłębianie wiedzy na temat szkodliwości używek, rozbijaniu błędnych przekonań normatywnych i mitów dotyczących odurzania się, określenie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, kształtowałem postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków uzależniających.