Program Pozytywne Zmiany

Program Pozytywne Zmiany 2015/2016 realizowany był przez psycholog terapeutę uzależnień i wychowawcę internatu. Miał on na celu dostarczenie podopiecznym umiejętności, wspierających w adaptacyjnym i rozwojowym poradzeniu sobie z kryzysem oraz chroniących przed ponownym wejściem w proces marginalizacji i wykluczenia społecznego.