W czasie trwającej pandemii Covid-19

W czasie trwającej pandemii Covid-19, Zakład Poprawczy w Tarnowie włączył się akcję pomocy instytucjom służby zdrowia, domom pomocy społecznej, hospicjom, szpitalom itp.
W ramach zajęć warsztatowych wychowankowie pod opieką kadry pedagogicznej warsztatów szkolnych, wykorzystując nabyte wcześniej umiejętności w obsłudze plotera laserowego wykonali prawie 400 przyłbic ochronnych, które zostały przekazane w/w instytucjom.
Uczniowie warsztatów szkolnych wykonali cały proces produkcji przyłbic: począwszy od trasowania materiału, wycinaniu przy użyciu plotera laserowego, składanie i pakowanie.
Wychowankowie Zakładu Poprawczego po raz kolejny wykazują się dużym zaangażowaniem w pomoc i prace na rzecz środowiska lokalnego uczestnicząc aktywnie w procesie resocjalizacji i zyskując pozytywny odbiór w w/w instytucjach. Zakład Poprawczy w dalszym ciągu na miarę możliwość będzie włączał się w akcję trwającej pandemii Covid-19.