Wyroby z drewna

Wychowankowie, uczniowie kierunku stolarz w trakcie zajęć warsztatowych zdobywają umiejętności wpływające korzystnie na postrzeganie wychowanków ZP w środowisku lokalnym. Wytwarzają i remontują sprzęty dla przedszkoli oraz Azylu dla psów i kotów.