Następne zapytania do przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012 wpłynęły zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP prezentujemy treść zapytań oraz bezpośrednio odpowiedzi na te pytania.

Dla utrzymania przejrzystości, numery zapytań i odpowiedzi są kontynuacją wcześniejszych.
PYTANIE NR 34
Przedmiar „TARNÓWteletech.ath” poz. 11 należy wycenić zestaw PC z oprogramowaniem. Prosimy o wskazanie rodzaju oprogramowania.
ODPOWIEDŹ
Zestawy PC jak również oprogramowanie znajduje się w opisie na str. En5

PYTANIE NR 35
Przedmiar „TARNÓWteletech.ath” poz. 22 należy wycenić UPS. Prosimy o podanie mocy
i czasu podtrzymania dla UPS.
ODPOWIEDŹ
Dane odnoście UPS znajdują się w projekcie “niskie prądy” nr rys. nn/06, str. En/12