SIWZ wyposażenie/ZPTarnów/2014

ZAKŁAD POPRAWCZY W TARNOWIE ZAMIESZCZA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR WYPOSAŻENIE/ZPTarnów/2014 NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ I WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z MONTAŻEM W RAMACH PROWADZONEJ INWESTYCJI „ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE
PRZY UL. KLIKOWSKIEJ 101”.