Zmiana SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert w przetargu rozbudowa/ZPTarnów/2012

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż zmianie ulegnie SIWZ oraz termin składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne nr rozbudowa/ZPTarnów/2012. Zmiana nastąpi w wyniku wyroku KIO, jaki zapadł w dniu 17.04.2012 (Zamawiający nie otrzymał dotychczas jego odpisu nakazującego wykonanie konkretnych czynności). Niezwłocznie po tym jak do Zamawiającego wpłynie odpis wyroku KIO, zamawiający wprowadzi i zamieści zmiany do SIWZ ze zmianą terminu składania ofert włącznie – według wskazań KIO. Zmiana SIWZ wraz z nowym, przedłużonym terminem składania ofert zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego przed dotychczas wyznaczonym terminem składania ofert (24.04.2012 godz. 12.00)