Informacja o wykluczeniu i unieważnieniu przetargu

Zakład Poprawczy informuje, iż w dziale przetargi zamieszczona została informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101