Informacja z otwarcia ofert w powtórzonym przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza informację z otwarcia ofert w powtórzonym postępowaniu o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

Załącznik