Informacja z otwarcia ofert w przetargu monitoring/ZPTarnów/2016

Zakład Poprawczy zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne monitoring/ZPTarnów/2016 na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

Załączniki