OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamieszcza w poniższym załączniku ogłoszenie o zamówieniu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015 na „PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ”