Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami SKARBU PAŃSTWA /Dz.U. z 2017 poz. 729/ uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie znajdują się niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:
• Aparat cyfrowy SONY Cyber shot DSC – W80, rok produkcji 2008, 1 szt. Przestarzały technologicznie, uszkodzony obiektyw, brak części zamiennych.
• Zestaw komputerowy AIO – HP Pawilon All – in – One 200 PC, rok produkcji 2011, 1 szt. Zawiesza się, ekspertyza (przepięcia).
• Ekspres ciśnieniowy SAECO VIA TORRETTA 230 , rok produkcji, 1 szt. Zużyte elementy młynka, zakamienienie, brak możliwości zaparzania.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 Rozporządzenia należy składać drogą pocztową na adres Zakład Poprawczy w Tarnowie ul. Klikowska 101 33-100 Tarnów lub elektronicznie na adres mailowy:
zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl do dnia 12.06.2018 r.
Szczegółowych informacji udzielają:
specjalista ds. gospodarczych Natalia Katra tel.: +48 14 630 06 12 wew. 105
starszy księgowy Joanna Dziurzycka tel.: +48 14 630 00 612 wew. 122
Jednocześnie informujemy, że przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpływu.