OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamieszcza w załączniku ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.