Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamieszcza w załączniku ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Tarnowie wraz z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego