Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZP w 2019 r