Plan działalności Zakładu Poprawczego w Tarnowie na rok 2018