PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W TARNOWIE W ROKU 2012