Plan kontroli zarządczej Zakładu poprawczego w Tarnowie na rok 2019