poprawić str 2-SIWZ DO ZAMÓWIENIA NR PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

Zakład Poprawczy w Tarnowie załącza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr Przebudowa/ZPTarnów/2015 wraz z załącznikami

Załączniki