Sprawozdanie z wykonania planu działalności, oświadczenie stanie kontroli zarządczej za 2018