Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu monitoring/ZPTarnow/2016

Zakład Poprawczy w Tarnowie zamiesza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu monitoring/ZPTarnów/2016 o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji telewizji przemysłowej w budynku Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101