Zmiana SIWZ w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

W związku dużą ilością zapytań dotyczących SIWZ, Zakład Poprawczy wprowadza zmianę SIWZ w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

I. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w rozdziale I pkt 15
z treści:
„Przebudowa budynku głównego Zakładu Poprawczego w Tarnowie wraz
z termomodernizacją”. Nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2015r.,godz. 10:30″.
na treść:
„Przebudowa budynku głównego Zakładu Poprawczego w Tarnowie wraz
z termomodernizacją”. Nie otwierać przed dniem 10 sierpnia 2015r.,godz. 10:30″.

II. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w rozdziale XI pkt 2

z treści:
Termin składania ofert: 04 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

na treść:
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

III. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w rozdziale XI pkt 4
z treści:
Termin otwarcia ofert: 04 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:30.

na treść:
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:30.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.