Zmiana treści ogłoszenia w przetargu nr PRZEBUDOWA/ZPTarnów/2015

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących SIWZ, Zakład Poprawczy w Tarnowie wprowadza zmianę zapisu w rozdziale X ogłoszenia „Miejsce i termin składania ofert”

z treści:

  1. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101 w sekretariacie Zakładu.
  2. Termin składania ofert: 04 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

na treść:

  1. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101 w sekretariacie Zakładu.
  2. Termin składania ofert: 10  sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

Pozostała treść głoszenia pozostaje bez zmian.