Gdzie przebiega granica łamania praw ucznia/wychowanka (zachowania niewłaściwe pracownika pedagogicznego – czy coś je usprawiedliwia)