Konkurs kaligraficzny

Miło nam zawiadomić, że 06 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty, zorganizowany przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie I Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny. 

Zwycięzcami i zdobywcami dwóch pierwszych miejsc zostali uczniowie ZP w Tarnowie: 

Głównym celem konkursu było propagowanie starannego i poprawnego pisania. Zadanie konkursowe polegało na przepisaniu wiersza Jana Twardowskiego pt. ”Kiedy mówisz” ozdobnym, kaligraficznym pismem.

Przy ocenie prac brano pod uwagę:

staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia);
estetyka pisma (bez skreśleń, poprawek, korektora);
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna;
czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów). 

Nagrodzeni wychowankowie podczas przygotowywanie prac konkursowym wykazali się wyjątkową cierpliwością, zmysłem plastycznym i dbałością o estetykę, poprawność językową i techniczną.