Postępowanie w sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu lub zdrowiu wychowanka lub pracownika

Szkolenie przygotowane i przedstawione na potrzeby Rady Zakładu Poprawczego w Tarnowie.