X Przegląd Piosenki Maryjnej w Okulice 2016

Piotr Majewski 22 maja 2016 r. wziął udział w X Jubileuszowym Przeglądzie Piosenki Religijnej „Głosem pieśni wołam Cię”.