ZMIANY W USTAWIE KARTA NAUCZYCIELA od 01.09.2019

Szkolenie WDN przeprowadzone podczas Rady zakładu w dniu 28.08.2019.