Pedagog w środowisku wielokulturowym

Wprowadzenie

       Zagadnienie pracy w środowisku wielokulturowym współczesnych nauczycieli coraz częściej wywołuje dyskusję. Jest też powodem wielu rodzących się pytań o możliwości proponowanych rozwiązań. Powoduje tę wręcz konieczność wywoływania zmian np.
w prawie, w celu lepszego dostosowania edukacji do potrzeb zmieniającego się rynku.
Warto jest przyjrzeć się jakie dylematy stają przed pedagogiem obecnie…

Załącznik