PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE NA ROK 2022