Podsumowanie prac wykonanych na warsztatach szkolnych w 2021 roku

Warsztaty Szkolne wykonały w 2021 roku  głównie szereg ćwiczeń szkoleniowych związanych z kształtowaniem umiejętności manualnych, oraz wykonywaniem prac na rzecz Zakładu Poprawczego. I tak w minionym roku został zakończony etap remontu ogrodzenia zakładu. Utrzymywana była w dalszym ciągu współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymii fundacjami. W czasie zajęć warsztatowych wychowankowie wykonali pojemniki na nakrętki, gdzie zostaną zbierane nakrętki i przekazywane jako pomoc dla osób podopiecznych fundacji….

PREZENTACJA: