INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Stosownie do treści § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 998, z późn. zm./ Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, że  posiada zbędne i zużyte  składniki rzeczowe majątku ruchomego, które zostaną przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub likwidacji

ZAŁĄCZNIK:

Tarnów, dnia 17.11.2022r.