Solidarni ponad granicami

W ramach kształtowania postawy tolerancji wśród wychowanków zakładu poprawczego zorganizowany został tydzień pod hasłem „Solidarni ponad granicami – jedna Ziemia, wiele światów”. Były to połączone obchody Dnia Tolerancji oraz Tygodnia Edukacji Globalnej, które świetnie wpisują się w programy realizowane w placówce.
Podczas zajęć warsztatowych zwrócono uwagę na fakt, że każdy człowiek zasługuje na akceptację i szacunek bez względu na pochodzenie, kulturę i religię. Wychowankowie wykonali mapę z sylwetkami przedstawicieli różnych narodowości (przy okazji przećwiczyli znajomość państw świata) a prowadzący przedstawili im różnorodność kultur i wyznań w różnych częściach globu. Wykonaniu mapy towarzyszyła wspólna refleksja nad tym czym jest tolerancja, czy warto myśleć stereotypowo i skąd wynikają różnice pomiędzy grupami i narodami. Na kolejnych zajęciach skupiono się nad rodzajami dyskryminacji a zadaniem wychowanków było wykonanie plakatów. Wydarzeniom towarzyszył konkurs w ramach którego zgodnie z tematem mieli stworzyć pracę plastyczną, tekst piosenki lub opowiadanie.
Cała inicjatywa była jedną z wielu, okresowo organizowanych w zakładzie a związanych z poszanowaniem praw, godności i różnorodności wśród ludzi